Twijfelen is

logisch en

gezond

Ik twijfel wel eens over wat ik lees, zie of hoor want…

  • Ik lees en hoor veel meningen op het internet, maar die komen niet allemaal aan bod in “het nieuws”.
  • Ik ontdek wel eens foutjes in een officieel nieuwsartikel.
  • Het lijkt wel alsof er alleen maar sensationeel nieuws is.
  • Er is in de media veel te weinig aandacht voor de zaken waar ik wakker van lig.
  • Het lijkt wel alsof het altijd dezelfde experts zijn die aan bod komen en hun mening mogen geven.
  • Het lijkt wel alsof er over bepaalde groepen (jongeren, ouderen, migranten…) geen of alleen slecht nieuws is.
  • Er is een overvloed aan informatie beschikbaar. Ik weet niet meer wat te lezen omdat er zoveel voorhanden is.
  • Wat ik lees komt niet overeen met mijn wereldbeeld of overtuiging.
  • Mensen verspreiden soms ook fake news en ik weet niet hoe ik kan controleren wat waar is en wat niet.

Internet kan een interessante aanvulling zijn op reguliere informatie.

Het klopt. Niet elke mening of elk nieuwsfeit komt aan bod in kranten, nieuwsuitzendingen of duidingsprogramma’s. En jazeker, journalisten en nieuwsmedia missen soms delen van een verhaal of maken wel eens fouten.

Daarom kan het internet een interessante aanvulling zijn op het gewone nieuws. Maar daar is dan weer zoveel informatie te vinden, dat het niet eenvoudig is om te achterhalen wat nu wel en niet klopt. En dan begin je te twijfelen…

Gelukkig zijn er enkele concrete tips om meer zekerheid te brengen in je twijfel! 

4 tips om meer zekerheid te brengen in je twijfel