Als ik twijfel,

spreek ik erover

met iemand die

ik vertrouw

Twijfel je over informatie die je (online) tegenkomt? Weet je niet zeker of je wel moet geloven wat je leest, ziet of hoort? Praat erover met anderen!

Bespreek het met de mensen om je heen

Weet je niet direct waar je moet zoeken naar antwoorden op al je vragen? Spreek met iemand uit je dichte omgeving (vrienden, werk, hobby, …) en ga samen op zoek naar antwoorden.

Zoek uiteenlopende meningen

Lijkt het alsof iedereen in je vriendenkring hetzelfde denkt? Terwijl de media misschien het tegendeel beweren? Praat met mensen met verschillende meningen om het volledige verhaal te begrijpen.

Blijf openstaan

Twijfel overwinnen is niet hetzelfde als jouw standpunt als enige overlaten. Blijf steeds openstaan voor andere perspectieven.

Ga voor dialoog

Ga niet in discussie, maar in gesprek. Probeer te luisteren naar elkaar en probeer de ander vooral te begrijpen, niet te overtuigen.

Soms kan een gesprek met iemand anders je helpen om je gedachten en twijfels te uiten of om betere en betrouwbare informatie en antwoorden te vinden.

Nog steeds niet gelukkig met het antwoord? Durf op zoek te gaan, even je tijd te nemen of roep de hulp van een expert in.