Juridische kennisgeving

legale informatie


Deze website is eigendom van Mediawijs.

Adres: Kantersteen 10 – 1000 Brussel

E-mailadres: info@mediawijs.be

Projectleider


Het project jedoute.be en haar website vallen onder de verantwoordelijkheid van Mediawijs.

Gastheer


Deze website wordt gehost door Média Animation, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op Rue de la Fusée 62 – 1130 Bruxelles.

Intellectueel eigendom


De inhoud van deze website, inclusief tekst, afbeeldingen, video’s en grafische afbeeldingen, is beschermd door wetten op het gebied van intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud van deze website is ten strengste verboden.

Verzameling van persoonlijke gegevens


Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens.